Na exkurzi v Liberci

Gymnaziální studentky a studenti III. B a septimy A navštívili v rámci výuky biologie libereckou botanickou zahradu (masožravé rostliny, jehličnany, liány, pravěké kapradiny, sukulenty a další – včetně ukázek botanických rarit Česka nebo celé botanické říše) a zejména na pak expozici vědeckého centra IQlandie, kde se zaměřili především na parametry a zajímavosti lidského těla (srdce, svaly, kosti, smysly a další), včetně svých parametrů. Pozornost ale věnovali i exponátům fyzikálním, zeměpisným, kosmologickým nebo chemickým a kybernetickým. Z oken autobusu při cestě pozorovali nejen Ještěd, ale také třeba dominanty Českého ráje (Trosky nebo Hrubá skála).