Mezinárodní zkoušky Cambridge English

Svitavské gymnázium organizuje ve spolupráci s Cambridge P.A.R.K. mezinárodní zkoušky Cambridge English, a to v níže uvedených úrovních a termínech. Naše škola je partnerem Cambridce P.A.R.K. a díky tomu má pro všechny účastníky zkoušek slevu. Studenti a absolventi gymnázia mají ještě další slevu*. Absolvování přípravného kurzu není podmínkou absolvování zkoušek. Další informace podá Mgr. Zdislava Šmídová (sm@gy.svitavy.cz), která také zajišťuje hromadné přihlašování studentů gymnázia.

 

CAMBRIDGE ENGLISH zkoušky a MOCKy termíny:
Podzimní termín:
registrace do 6. 10. 2023 zkoušky 18. 11. 2023 výsledky 17.12. 2023 certifikáty 16. 1. 2024
Mocky
21. 3. 2024 FCE a CAE
22. 3. 2024 KET a PET
Jarní termín zkoušek:
15. 6. 2024

Informace o zkouškách nanečisto – MOCK TESTY – ZDE.

Zkouška KET (Key English Test – první, nejlehčí stupeň cambridgeských zkoušek pro pokročilejší začátečníky – úroveň A2)

Zájemce o tuto zkoušku by měl být schopen rozumět hlavním bodům jednoduchého textu, komunikovat v nejběžnějších situacích a rozumět krátkým poznámkám a jednoduchým příkazům. KET je zaměřen na jazyk potřebný v běžných životních situacích a pokrývá čtyři jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech, mluvení.

Termín zkoušky: 
Běžná cena 2.750,– Kč
Cena na naší škole 2.610,– Kč
Cena pro naše studenty 2.480,– Kč*

Průběh zkoušky popsán ZDE. 

 

Zkouška PET (Preliminary English Test – 2. stupeň cambridgeských zkoušek – úroveň B1, maturita)

Zkouška je určena pro ty, kteří zvládají běžnou komunikaci v práci, ve škole a jiných společenských situacích, číst jednoduché učebnice a články a psát jednoduché dopisy, či poznámky během jednání.

Termín zkoušky: 
Běžná cena 2.950,– Kč
Cena na naší škole 2.810,– Kč
Cena pro naše studenty 2.670,– Kč*

 Průběh zkoušky popsán ZDE.

 

Zkouška FCE (First Certificate in English – nejrozšířenější ze všech cambridgeských jazykových zkoušek – úroveň B2)

Zájemce o tuto zkoušku by měl mít širokou slovní zásobu a měl by být schopen diskutovat a přizpůsobit komunikační styl dané situaci. Musí mít také povědomí o zdvořilostních konvencích ve vyjadřování. 

Termín zkoušky: 
Běžná cena 4.550,– Kč
Cena na naší škole 4.350,– Kč
Cena pro naše studenty 4.132,– Kč*

Průběh zkoušky popsán ZDE.

 

Zkouška CAE (Cambridge English Advanced – úroveň C1)  

Úspěšné složení této zkoušky deklaruje velmi dobrou znalost angličtiny.  Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Kandidáti musí prokázat schopnost výborného využití angličtiny ve většině situací, se kterými se v životě setkávají.

Zkouška Cambridge English Advanced ověřuje znalost angličtiny na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). 

Termín zkoušky: 
Běžná cena 4.690,– Kč
Cena na naší škole 4.490,– Kč
Cena pro naše studenty 4.265,– Kč*

Průběh zkoušky popsán ZDE.  

 

Zkouška CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English – úroveň C2)

Tato kvalifikace prokazuje, že jste schopni angličtinu plynule používat ve složitých výzkumných, akademických a profesních situacích. Jedná se o nejvyšší úroveň v rámci cambridgeských jazykových zkoušek. Přípravou na zkoušku C2 Proficiency dosáhnete úrovně, kdy zaměstnavatelům předvedete, že jste schopni angličtinu používat v rámci vyššího managementu. Dále je vhodná pro ty, kdo chtějí studovat postgraduální studium na univerzitě v anglicky mluvící zemi.

Termín zkoušky: 
Běžná cena 4.790,– Kč
Cena na naší škole 4.590,– Kč
Cena pro naše studenty 4.360,– Kč*

*Pozn.: Stejná cena platí také pro absolventy a zaměstnance svitavského gymnázia.