Maturitní kalendář

Maturitní zkoušky v jarním termínu 2022 (MZ2022J) 

Jde zatím většinou o neoficiální termíny – termíny budou známé v závislosti na úpravách legislativy a informací MŠMT:

a) předání seznamů literárních děl k ústní zkoušce z ČJL – učitelé ČJL předají řediteli školy a žákům v maturitních třídách do 30. 9. 2021

b) uzávěrka podání přihlášek k maturitě – žáci gymnázia i obchodní akademie předají řediteli školy přihlášky do 1. 12. 2021, spolupracují třídní učitelé

c) uzávěrka podání přihlášek do CZVV – pro všechny žáky gymnázia i obchodní akademie zajišťuje ředitelství školy, termín bude upřesněn MŠMT

d) pedagogická rada pro maturující třídy – gymnázium i obchodní akademie –  27. 4. 2022 (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

e) datum vydání vysvědčení maturujícím ročníkům gymnázia a obchodní akademie za II. pololetí – 29. 4. 2022, po dohodě se žáky mohou třídní profesoři předat vysvědčení s maturitním vysvědčením (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

f) příprava na maturitní zkoušku (tzv. „svaťák“) pro maturanty gymnázia a obchodní akademie – pro gymnázium 7. 4. 2022, pro OA 1. 4. 2022 (zbývající dny “svaťáku” budou v období mezi didaktickými testy a ústní zkouškou

g) blok testů a písemných prací maturantů gymnázia a obchodní akademie + praktická zkouška z odborných předmětů na OA:

Gymnázium:

  • písemná práce z CJ: 8. 4. 2022
  • písemná práce z ČJL: 11. 4. 2022
  • písemná práce z 2. cizího jazyka: 13. 4. 2022
  • didaktické testy: 2. 5. 2022 – MAT, AJ, 3. 5. 2022 – ČJ, 4. 5. 2022 – MAT rozšiřující, NJ, RJ. Blíže ZDE.

Obchodní akademie:

  • písemná práce z ČJL: 4. 4. 2022
  • praktická zkouška z odborných předmětů: 7. – 8. 4. 2022
  • písemná práce z CJ: 11. 4. 2022
  • didaktické testy: 2. 5. 2022 – MAT, AJ, 3. 5. 2022 – ČJ, 4. 5. 2022 – MAT rozšiřující, NJ, RJ. Blíže ZDE.

h) ústní maturitní zkoušky maturantů gymnázia – 16. až 20. 5. 2022 a obchodní akademie – 23. až 26. 5. 2022

ch) předání vysvědčení úspěšným maturantům – po převzetí vysvědčení školou od Cermatu v následujícím týdnu po ústních zkouškách

i) uzávěrka podání přihlášek k maturitě pro podzimní období – žáci gymnázia a obchodní akademie předají přihlášky řediteli školy do 25. června 2022 (termín bude upřesněn MŠMT)

j) uzávěrka podání přihlášek pro podzimní období do CZVV:
všechny třídy – bude upřesněno MŠMT (zajišťuje ředitelství) školy)