Maturitní kalendář

Maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 (MZ2021J) – upraveno v souladu s  Opatřením obecné povahy MŠMT čjMŠMT3267/2021-1 – ZDE)

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

  • prosince 2020 pro jarní zkušební období
  • června 2021 pro podzimní zkušební období

Termíny maturitní zkoušky – gymnázium

  • 30. 4. 2021 – příprava na maturitní zkoušku („svaťák“ – 1 den)
  • 3. až 5. 5. 2021 – didaktické testy
  • 17. až 21. 5. 2021 – ústní zkoušky

Termíny maturitní zkoušky – obchodní akademie

  • 23. 4. 2021 – příprava na maturitní zkoušku („svaťák“ – 1 den)
  • 26. a 27. 4. 2021 – praktická zkouška z odborných předmětů
  • 3. až 5. 5. 2021 – didaktické testy
  • 24. až 28. 5. 2021 – ústní zkoušky

Ředitel školy vydal 14. 2. 2021 pokyn “Sdělení ředitele školy k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021 a k výuce posledních ročníků oborů vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021″ – ZDE.