Maturitní kalendář

Maturitní zkoušky v jarním termínu 2022 (MZ2022J) 

Jde zatím většinou o neoficiální termíny – termíny budou známé v závislosti na úpravách legislativy a informací MŠMT:
a) předání seznamů literárních děl k ústní zkoušce z ČJL – učitelé ČJL předají řediteli školy a žákům v maturitních třídách do 30. 9. 2021

b) uzávěrka podání přihlášek k maturitě – žáci gymnázia i obchodní akademie předají řediteli školy přihlášky do 1. 12. 2021 (termín bude upřesněn MŠMT), spolupracují třídní učitelé

c) uzávěrka podání přihlášek do CZVV (Cermatu) – pro všechny žáky gymnázia i obchodní akademie zajišťuje ředitelství školy, termín bude upřesněn MŠMT

d) praktická zkouška z odborných předmětů – pro žáky 4. A obchodní akademie – duben 2022

e) písemné práce z ČJL a cizích jazyků pro žáky gymnázia i obchodní akademie – duben 2022

f  pedagogická rada pro maturující třídy – gymnázium i obchodní akademie –  27. 4. 2022 (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

g) datum vydání vysvědčení maturujícím ročníkům gymnázia a obchodní akademie za II. pololetí – 29. 4. 2022, po dohodě se žáky mohou třídní profesoři předat vysvědčení s maturitním vysvědčením (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

h)  příprava na maturitní zkoušku (tzv. „svaťák“) pro maturanty gymnázia a obchodní akademie – termíny budou stanoveny podle aktuálního vývoje školské legislativy

ch) blok didaktických testů maturantů gymnázia a obchodní akademie – začátek května 2022

i) ústní maturitní zkoušky maturantů gymnázia a obchodní akademie – termíny budou stanoveny podle aktuálního vývoje školské legislativy

j) předání vysvědčení úspěšným maturantům – termíny budou stanoveny podle aktuálního vývoje školské legislativy

k) uzávěrka podání přihlášek k maturitě pro podzimní období – žáci gymnázia a obchodní akademie předají přihlášky řediteli školy do 25. června 2022 (termín bude upřesněn MŠMT)

l) uzávěrka podání přihlášek pro podzimní období do CZVV:
všechny třídy – bude upřesněno MŠMT (zajišťuje ředitelství) školy)