Maturita – aktuálně od března 2021 – upraveno 14. 4. 2021

Maturitní zkouška v roce 2021 doznala po vydání Opatření obecné povahy MŠMT z 15. 3. 2021 (ZDE) dalších změn. Seznamte se s aktuálními informacemi ohledně maturit v dokumentech MŠMT a harmonogramu výuky a maturit naší školy na tomto webu v menu Žáci/Maturita (ZDE). Věnujte pozornost zejména časovému harmonogramu výuky v březnu až v květnu 2021 a harmonogramu maturitních zkoušek (viz níže).

Model maturitní zkoušky 2020/2021 – metodika MŠMT (včetně náhradních termínů a opravných termínů) – platné od 15. března 2021  ZDE

Hlavní body úprav maturit – od března 2021 ZDE

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky (termíny didaktických testů) – jarní období 2021 – ZDE

Pro žáky, kteří budou konat ústní zkoušku, se průběh ústní zkoušky a maturitní témata (otázky) podle pokynu  ředitele školy ze 14. 2. 2021 nemění – ZDE. 

Časový harmonogram výuky v březnu až v květnu pro maturanty a harmonogram  maturitních zkoušek pro gymnázium i obchodní akademii najdete ZDE.

Veškeré další informace, např. o předávání žádosti o vykonání ústní zkoušky z ČJL a cizího jazyka nebo o odevzdávání vlastního seznamu četby k ústní zkoušce z ČJL jsou v menu Žáci/Maturiata/Aktuality nebo Žáci/Maturita/Maturita obecně.