Maturanti se do školy vrací ve středu 25. 11. 2020, prima a sekunda gymnázia 30. 11. 2020

Maturanti gymnázia (oktáva A, 4. B) i obchodní akademie (4. A a 4. B) nastupují do školy v rámci uvolňování protikoronavirových opatření ve středu 25. 11. 2020. Doporučujeme sledovat rozvrh výuky i suplování, neboť rozvrh může být v souvislosti s tím, že ostatní třídy se budou ještě vyučovat distančně. Žáci nižšího stupně gymnázia začnou do školy docházet na prezenční výuku od 30. 11. 2020 (nejdříve do školy půjde prima a sekunda, po týdnu se budou střídat s tercií a kvartou). Vždy budou dvě třídy ve škole a dvě třídy se budou vzdělávat distančně. Pro maturitní třídy ale rotační systém neplatí, žáci-maturanti budou chodit do školy pravidelně.

Pobyt ve škole je možný jenom v roušce. Ve třídách se bude často větrat. Prosíme Vás také o častou dezinfekci rukou.

Žáci maturitních tříd se budou moci chodit od 25. 11. 2020 stravovat do školní jídelny (za přísných hygienických opatření v jídelně – dodržování rozestupů, vstup jen v roušce, max. 4 osoby u stolu atd.). Protože se dá předpokládat, že většina maturantů–strávníků se bude ve škole stravovat, obědy budou mít od středy 25. 11. 2020 přihlášené. Pokud zájem obědvat ve školní jídelně mít nebudou, obědy si musí odhlásit (na webu je v rychlých odkazech tlačítko “Stravování” pro elektronické přihlášení obědů), případně je možné zavolat nebo napsat do školní jídelny re@gy.svitavy.cz, tel. 461541348. Stravování ve školní jídelně se týká žáků gymnázia i OA, kteří se za normálních okolností ve škole již stravovali. Žáci, kteří se v té době budou vzdělávat distančně, do jídelny nesmí chodit, budou si však moci v určenou dobu jako cizí strávníci vyzvednout za dotovanou cenu do jídlonosiče u okénka jídelny (take-away).

Maturantům doporučujeme vyplnit a odeslat (přinést) do školy do 25. 11. 2020 přihlášku k maturitní zkoušce (viz http://www.gyoa.svitavy.cz/aktuality/). Nejzazší termín pro odevzdání přihlášky je 1. 12. 2020. Maturantům gymnázia i OA bude nabídnuta online konzultace k vyplňování přihlášek (23. 11. 2020 v 15:30 – viz informace v Bakalářích).

Jazyková škola pojede i nadále v režimu distančního studia, vyučující mohou pozvat některé žáky na konzultaci (individuální výuku) 1 učitel + jeden žák. O takovou konzultaci může (např. z důvodů problému v distančním studiu, z technických důvodů apod.) požádat učitel žáka, případně žák učitele.