Kontakty

Adresa školy

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
Sokolovská 1638/1
568 02 Svitavy

Telefon: 461 535 090, 461 535 340, 733 600 071
E-mail: info@gy.svitavy.cz
Datová schránka: j53sz8u
Elektronická adresa podatelny: info@gy.svitavy.cz

Ředitelka školy: Mgr. Monika Pelíšková
Telefon: 461 535 090, 724 742 584
E-mail: monika.peliskova@gy.svitavy.cz

Statutární zástupce ředitelky (GY): Mgr. Přemysl Dvořák
Telefon: 461 535 090, 777 801 656
E-mail: premysl.dvorak@gy.svitavy.cz

Zástupkyně ředitelky (OA): Ing. Žaneta Vomáčková
Telefon: 461 533 571, 605 936 101
E-mail: vm@oa.svitavy.cz

Sekretariát (GY): Kateřina Hořínková
Telefon: 461 535 090 nebo 733 600 071
Email: info@gy.svitavy.cz
Úřední hodiny podatelny: pondělí až pátek (7:00 až 11:30, 12:00 až 15:00), o prázdninách 8:00 až 12:00

Odloučené pracoviště:

Obchodní akademie Svitavy
T. G. Masaryka 47/20
568 02 Svitavy

Telefon: 461 533 571, 606 371 261
E-mail:
  info@oa.svitavy.cz

Asistentka ředitelky (OA): Sandra Mauerová
Telefon:
461 533 571, 606 371 261
E-mail:
  info@oa.svitavy.cz

Školní jídelna (GY): Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy,
Telefon: 461 541 348 – vedoucí ŠJ Dagmar Řezníková
Email: re@gy.svitavy.cz

Výdej obědů žákům a zaměstnancům škol 11.35 – 14.00 hodin

Výdej obědů do jídlonosičů mimo prostor jídelny 10.50 – 11:20 hodin

Výdej obědů do určených nádob, z kterých si stravu strávník přemístí do jídlonosiče na určeném místě v prostoru školní jídelny 11.20 – 14.00 hodin

Tento způsob se praktikuje první den nemoci žáka, nebo v naléhavých případech.

Fakturační údaje
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy
IČO: 62033026
DIČ: NEJSME PLÁTCI DPH.

Od 1. 1.2022 v souladu s platnou legislativou organizace akceptuje elektronický formát daňových dokladů zasláním na Datovou schránku organizace j53sz8u, případně na e-mail info@gy.svitavy.cz.
Takové doklady jsou zasílány ve formátu PDF (Adobe Acrobat), který je mezinárodním standardem pro elektronickou výměnu dokumentů.

Účet školy – hlavní: 19-7532770227/0100 (slouží také pro platby související s jazykovou školou)

Účet školní jídelny: 27-3278300247/0100 (slouží pro platby související se školní jídelnou – inkasní platby obědů)

Účet SRPG: 27-3275350257/0100

Účet SPOA: 2702125237/2010