Koncert a sbírka studentů gymnázia pro Ukrajinu

Studenti třídy 3. B ve spolupráci se studenty jiných tříd zorganizovali v pátek 1. 4. 2022 na chodbách školy „Koncert pro Ukrajinu“, který byl spojen s finanční sbírkou. Studenti si zazpívali, mohli si zakoupit nějaké sladkosti, které připravili studenti různých tříd, žluto-modré stužky, mohli peníze odevzdat jen tak do připravených kasiček. Během jedné přestávky bylo vybráno celkem 4.600,– Kč. Peníze budou zaslány na účet jedné z humanitárních společností.