Kabinet OV a ZSV (G)

Vedoucí kabinetu: Mgr. Vladimír Velešík

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
Mgr. Kateřina Stündlová Čjl, ZSV
Mgr. Vladimír Velešík D, ZSV

Charakteristika předmětu

Kabinet zajišťuje výuku občanské výchovy, základů společenských věd a společenskovědního semináře. Občanskou výchovu vyučujeme v prvních čtyřech ročnících osmiletého gymnázia. V kvintě až oktávě osmiletého gymnázia a ve všech čtyřech ročnících čtyřletého gymnázia potom na občanskou výchovu navazuje předmět základy společenských věd, a to vždy dvě hodiny týdně. V rámci tohoto předmětu se studenti seznamují se základy psychologie, sociologie, politologie, ekonomie, práva a filosofie. V předposledních a posledních ročnících mají studenti možnost zvolit si i dvouhodinový společenskovědní seminář, v jehož rámci se jednak rozvíjí základní učivo a jednak jsou sem zařazeny i další společenskovědní disciplíno jako religionistika, etika, estetika a logika.

Při výuce spolupracujeme s řadou odborných institucí a univerzit. Ve škole se pravidelně konají besedy a přednášky odborníků z praxe. Řadu let se zaměřujeme na propagaci myšlenky sjednocené Evropy, naši studenti se již několikrát zúčastnili studentského zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Již dvě desetiletí patří naši studenti k výrazným představitelům projektu Pražský studentský summit – Model OSN. Téměř každoročně se naši studenti probojují do závěrečných kol soutěže EUROPASECURA, Euroscola, úspěšné řešitele máme i v rámci Ekonomické olympiády. Mezi dalšími úspěšnými projekty nechybí např. Příběhy bezpráví, Právo na každý den apod. Škola již více jak deset let spolupracuje se Speciální základní školou a střední školou Svitavy. Na škole vznikají práce do soutěže Středoškolská odborná činnost.

Aktuality