Kabinet německého jazyka (G)

Vedoucí kabinetu: PhDr. Taťána Tonová

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
PhDr. Jarmila Janoušková Nj, Rj
Mgr. Saskia Leinweberová Nj, D
Mgr. Eva Steklá Aj, Nj
PhDr. Taťána Tonová Nj, Rj

Charakteristika předmětu

Základní informace

Kabinet německého jazyka zajišťuje výuku němčiny, francouzštiny a ruštiny. Na našem gymnáziu se vyučují tyto jazyky jako druhý cizí jazyk. Ve čtyřletém studiu se vyučují paralelně s angličtinou ve všech ročnících, v osmiletém studiu se začíná s výukou 2. cizího jazyka podle nového ŠVP školy v tercii (žáci studují německý jazyk, francouzský jazyk nebo ruský jazyk). Týdenní hodinová dotace jsou tři hodiny. Žákům, kteří studují  německý nebo francouzský jazyk jako maturitní předmět, je v posledních dvou ročnících před maturitou nabízen volitelný předmět Konverzace z příslušného jazyka, a to v dvouhodinové týdenní dotaci.

Výuka cizích jazyků probíhá většinou  ve specializovaných jazykových učebnách. Těch má gymnázium celkem 5. Němčinu v současnosti vyučujeme podle učebnicového souboru  Prima (víceletá forma) a Super1,2,3 (čtyřleté studium). V ruštině požíváme na nižším gymnáziu zdařilý komplet Klassnyje druzja a u staršich studentů potom učenice Snova Klass1,2 a Klass 3. Jako doplňkový materiál se podle potřeby využívají počítačové programy a videoprogramy . Zájemci mají k dispozici i  malou knihovnu s knihami německých autorů v originále.

Francouzský jazyk se vyučuje podle učebnicového souboru Le français ENTRE NOUS (nižší ročníky víceletého gymnázia). Ve vyšších ročnících se pak pokračuje dle učebnic zaměřených na maturitní témata a procvičování gramatiky.

Další aktivity

Konverzační soutěže

Každoročně probíhá vždy v prosinci školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce pro žáky s hlubším zájmem o němčinu. Dva nejlepší postupují do okresního kola a odtud tři nejlepší do krajského kola.

Žáci, kteří mají zájem, se mohou účastnit konverzační soutěže ve francouzském jazyce. V únoru se koná školní kolo a ti nejlepší se pak zúčastní krajského kola v Pardubicích, případně státního kola na Francouzském institutu v Praze.

Výměnné studentské pobyty

V roce 1975 navázala naše škola spolupráci s Gymnáziem  Egeln ve spolkové zemi Sasko- Anhaltsko. Po sametové revoluci se podařilo vybudovat partnerské vztahy ještě s Gymnáziem v Bad Essenu v Dolním Sasku. Přestože došlo k uzavření egelnského gymnázia, stalo se nástupnickou partnerskou školou pro studentské výměny Gymnázium Stassfurt, kam mohou studenti pravidelně jezdit a prohlubovat si svoje jazykové schopnosti.

Na výměnném pobytu v SRN

Zahraniční exkurze

V porevoluční době organizuje kabinet německého jazyka také pravidelné tematické exkurze do Vídně nebo do Drážďan, a to na jaře nebo v adventním čase.

Komise francouzského jazyka organizuje každé dva roky poznávací zájezd do Francie. Studenti tak již měli možnost navštívit např. Paříž a zámky na Loiře.

Nabízené aktivity

K dalším aktivitám patří pravidelně konaný workshop Tandemu pro vyšší ročníky „Do Německa na zkušenou“ nebo motivační animace  „Němčina nekouše“, která si klade za cíl přitáhnout co nejvíce zájemců z řad mladších studentů ke studiu německého jazyka.

Vyučující francouzského jazyka spolupracují s Francouzskou aliancí v Pardubicích, která nabízí motivační hodiny s rodilým mluvčím, organizuje mezinárodní zkoušky DELF a pořádá školení pro učitele francouzštiny.

Aktuality