Kabinet historie (G)

Vedoucí kabinetu: PhDr. Ivana Pavlišová

Vyučující Vyučuje Konzultační hodiny
Mgr. Petra Jeřábková Aj, D
Mgr. Saskia Leinweberová Nj, D
PhDr. Ivana Pavlišová Čjl, D
Mgr. Štěpánka Procházková Čjl, D
Mgr. Vladimír Velešík D, ZSV
Mgr. Jiří Žilka  Čjl, D

Charakteristika předmětu

Dějepis vyučujeme ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia, a to vždy dvě hodiny týdně.  V předposledních a posledních ročnících mají studenti možnost zvolit si i dvouhodinový historický seminář.

Na nižším gymnáziu (v primě až kvartě) postupujeme při výuce tradičně od pravěku po současné dějiny, ve vyšších ročnících osmiletého gymnázia  a na gymnáziu čtyřletém se snažíme posilovat výuku moderních dějin, a proto začínáme  výukou formování středověké Evropy, abychom měli dostatek prostoru pro současné dějiny a k pravěku a starověku e vracíme ve stručném přehledu na konci studia. Těmto epochám se pak věnujeme se zájemci právě v historickém semináři, jeho náplň pak tvoří i další témata, která rozvíjí základní učivo, např. moderní mimoevropské dějiny.

Při výuce spolupracujeme s Městským muzeem a galerií ve Svitavách a s městským historikem. Zapojujeme se i do dostupných projektů, tradiční součástí výuky je námi koncipovaný projekt Holocaust, v jehož rámci studenti mimo jiné v průběhu čtyř ročníků navštíví tábor v Černovicích, absolvují třídenní workshop v Památníku Terezín, navštíví koncentrační tábor v Osvětimi a prohlédnou si památky pražského židovského města. Garantem tohoto projektu je Mgr. V. Velešík.

Účastníme se historických soutěží, na škole vznikají práce do soutěže Středoškolská odborná činnost, každoročně soutěžíme v Historické olympiádě a na gymnáziu probíhají i okresní kola této soutěže.

Vyučující se snaží pravidelně vzdělávat, zaměřují se v souvislosti s projektem Holocaust na kurzy organizované Terezínskou iniciativou, dále na semináře současných dějin Ústavu pro studium totalitních režimů a programy organizované katedrami historie na našich vysokých školách, především Karlovou univerzitou.

Aktuality