Jednání ŠR

Jednání

Přehled jednání ŠR v aktuálním školním roce (zápisy z předchozích jednání jsou dostupné na sekretariátu školy):

30. 8. 2016 – jednání školské rad:

Příprava školního roku, projednání a schválení aktualizace ŠVP (pro nižší gymnázium) – souvisí s inkluzí a podpůrnými opatřeními, Změna školního řádu (absence)

4. 10. 2016 – jednání školské rad:

Výroční zpráva školy za rok 2015-2016 (projednání a schválení), plán práce na rok 2016-2017, připravenost školního roku, očekávané záležitosti – projekty, přijímací řízení – změna, maturita

2. 12. 2016 – jednání školské rad:

Maturitní zkouška – změny a přihlašování žáků, přijímací zkoušky – připravenost, projekt DNR – informace, projednání, tzv. pamlsková vyhláška – vyjádřena podpora záměru zachovat bufet, různé – rekonstrukce jídelny (2017)

13. 12. 2016 – jednání školské rad:

Projednání a schválení úpravy školního řádu – platnost od 1. 1. 2017 (úprava ve vztahu k tzv. pamlskové vyhlášce)

5. 4. 2017 – jednání školské rad:

Projednání Vnitřního řádu školní jídelny – schváleno, přijímací zkoušky a maturity, vlastní hodnocení školy – informace ředitele školy, seznámení (dostupné na sekretariátu)

4. 9. 2017 – jednání školské rad:

Příprava školního roku, projednání plánu práce, termíny ředitelského volna, projednání a schválení aktualizace ŠVP (pro nižší i vyšší gymnázium), změna školního řádu (provoz bufetu), bezpečné trasy, projednání a schválení výroční zprávy školy

19. 10. 2017 – jednání školské rad:

Příprava rekonstrukce školní jídelny (projednání možností náhradního stravování)

18. 12. 2017 – jazykové zkoušky:

Proběhli na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Svitavy volby do školské rady (ŠR). Funkční období členů ŠR je tříleté. Bude se volit člen ŠR zastupující pedagogické pracovníky školy a člen ŠR zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky. Třetí člen ŠR je jmenován zřizovatelem (Pardubický kraj). Více ZDE.

18. 12. 2017 – volby školské rady:

Ve volbách do školské rady byli zvoleni Mgr. D. Kukaňová (za pedagogické pracovníky školy) a MUDr. K. Vrba (za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky).

1.1.2018 – jmenování do ŠR:

S účinností od 1. 1. 2018 byla Pardubickým krajem jmenována nová členka školské rady (za zřizovatele) – Mgr. Silvie Anýžová (pracovnice odboru školství Krajského úřadu Pardubice).

9. 2. 2018 – ustavující jednání školské rady:

Byla provedena volba předsedy (předsedkyně)  školské rady – zvolena byla Mgr. D. Kukaňová. Dále se uskutečnila volba zástupce školské rady do konkurzní komise – zvolen byl MUDr. K. Vrba. Ředitel školy podal informaci o přípravách rekonstrukce a zajištění náhradního stravování. Zároveň  informoval o přípravách přijímacího řízení a maturitních zkoušek. Přijímat se bude maximálně 30 žáků do čtyřletého a 30 žáků do osmiletého studia. Vzhledem k reformě financování je možné, že bude přijat i menší počet žáků.

26. 6. 2019 – jednání školské rady:

Aktuální záležitosti školy (přijímací řízení, maturity, absolutorium), úpravy ŠVP – gymnázium (MAT, FYZ, IKT) i OA (cizí jazyky), rozpočet školy na rok 2019, průběh sloučení školy a záležitosti vyššího odborného studia, změny v kontextu reformy financování (zejména dělení hodin – tzv. PHmax), personální a ekonomické záležitosti školy, připravenost školního roku, investiční akce.

11. 10. 2019 – jednání školské rady:

V pátek 11. 10. 2019 zasedla Školská rada gymnázia a obchodní akademie. Projednala a schválila výroční zprávu školy za školní rok 2018–2019, projednala problematiku výmazu vyšší odborné školy z rejstříku škol, byla informována o aktuálních investičních záležitostech školy, přípravě maturity nebo o vývoji počtu žáků ve škole v jednotlivých oborech.

24. 4. 2020 – korespondenční jednání školské rady:

vzhledem k nouzovému stavu školská rada korespondenčně projednala vyhlášku MŠMT o hodnocení žáků na konci 2. pololetí s tím, že škola přebere do konce školního roku tuto vyhlášku v plném znění a bude hodnotit žáky v souladu s touto vyhláškou. Nebude tak potřeba měnit školní řád a zásady hodnocení žáků, neboť vyhláška je vyšší právní norma.

29. 9. 2020 – jednání školské rady: 

školská rada projednala aktuální záležitosti školy (příprava maturity, přijímačky, počty žáků, nový web, příprava na distanční vzdělávání), projednala a schválila výroční zprávu školy za rok 2019-2020 (výroční zpráva společná za GY a OA), projednala doplňující volby do školské rady a řádné volby do školské rady a jejich přípravu a také byla seznámena ředitelem školy o některých projektech školy a investičních akcích (např. úprava předprostoru gymnázia, stavební úpravy OA, projekt Erasmus+ nebo KAPII).