Informace pro účastní didaktických testů v mimořádném termínu 7. až 9. července 2021 (MZ2021M)

Ve dnech 7. až 9. července 2021 se budou spádové škole na Gymnáziu, obchodní akademii a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (Sokolovská 1638/1, Svitavy) konat didaktické testy v mimořádném termínu Pozvánky maturantům rozesílala přes systém Certis každá kmenová škola. Ze spádové školy byl také všem účastníkům odeslán 18. 6. 2021 mail s dalšími informacemi.

Doporučujeme všem maturantům, aby před vlastní zkouškou (didaktickým testem) sledovali aktuální epidemiologická opatření a také webové stránky spádové školy (Gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy) – www.gyoa.svitavy.cz. Důležité informace najdete i ZDE (nebo to samé ZDE) v materiálu MŠMT.

Při příchodu do budovy školy budou ve vestibulu školy umístěny informační tabule s aktuálním rozpisem učeben, kde se budou didaktické testy konat a seznamy žáků.

Dostavte se včas, přijdete-li později, nebudete ke zkoušce připuštěni. Přineste si s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas a povolené pomůcky ke zkoušce – informace k nim Vám sdělí učitelé na Vaší kmenové škole, najdete je také na www.cermat.cz, např. ZDE: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti (u jednotlivých předmětů v horní části uvedené stránky). V zásadě jde o pomůcky na matematiku (např. kalkulačka, tabulky apod. – více ZDE), výjimečně i na český jazyk (překladový slovník v případě osob, které se dlouhodobě vzdělávali v zahraničí). Pomůcky přijdou před zahájením testů zkontrolovat učitelé spádové školy.

Jste-li maturant/ka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (žák s PUP), domluvte se s ředitelem školy v předstihu na možnosti využití konkrétního uzpůsobení podmínek pro jiný způsob zápisu odpovědí než do záznamového archu. Žáci s PUP ve skupině 2 nebo 3 (vyjma sk. 2-N) mají právo na alternativní zápis odpovědí do testového sešitu nebo na volné listy papíru, které jsou součástí záznamového archu. Toto právo je zakotveno v maturitní vyhlášce. Možnost zapisovat odpovědi na PC mají pouze ti žáci, kteří mají tento způsob zápisu uveden v doporučení vydaném školským poradenským zařízením.

Pro konání mimořádného termínu maturitních zkoušek v jarním zkušebním období ve dnech 7. až 9. července 2021 je zrušena povinnost mít během zkoušky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku) (doporučujeme sledovat aktuální informace). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy, pohybu ve společných prostorách školy) platí povinnost mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor třídy FFP2 apod). Dále pro konání mimořádného termínu maturitních zkoušek je zrušena povinnost testování na covid19.

Žáci nejsou povinni pro účast na mimořádném termínu didaktických testů maturitní zkoušky prokazovat se negativním testem/prodělaným covidem-19/očkováním. Dokládání negativního testu/prodělaného covid-19/očkování se neprovádí. Samozřejmě platí, že do budovy školy nemá přístup ten, kdo má příznaky onemocnění covid19, je v karanténě nebo v izolaci.

Doporučujeme prostudovat si materiál MŠMT, který ministerstvo vydalo s účinností od 1. 7. 2021 – ZDE (nebo to samé ZDE).

V případě omluvení z účasti kontaktujte svou kmenovou školu. Budeme rádi, když dáte zprávu o tom, že se didaktického testu nezúčastníte, i nám na mail info@gy.svitavy.cz.

Účastníkům budeme držet palce.