Informace ke konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021 ve spádové škole 1. a 2. září 2021 (MZ2021P)

Ve dnech 1. a 2. září 2021 proběhnou didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období  ve spádové škole, kterou je mj. i Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, Svitavy. Žáci, kteří zkoušky budou konat, obdrží pozvánku, která byla odeslána ředitelem kmenové školy žáka prostřednictvím informačního systému CZVV.

Doporučujeme maturantům, kteří budou zkoušky na naší škole konat, před vlastní zkouškou (didaktickým testem) sledovat aktuální epidemiologická opatření a také webové stránky spádové školy (Gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy) – www.gyoa.svitavy.cz, kde mohou být aktuální informace k organizaci didaktických testů, které se budou psát v září 2021. Při příchodu do budovy školy budou ve vestibulu školy umístěny informační tabule s aktuálním rozpisem učeben, kde se budou didaktické testy konat a seznamy žáků. Upozorňujeme, aby se maturanti dostavili do budovy naší školy včas, přinesli si s sebou k prokázání totožnosti občanský průkaz nebo cestovní pas a povolené pomůcky ke zkoušce – informace k nim Vám sdělí učitelé na Vaší kmenové škole, najdete je také na www.cermat.czhttps://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti (u jednotlivých předmětů v horní části uvedené stránky). V zásadě jde o pomůcky na matematiku (např. kalkulačka, tabulky apod. – více ZDE), výjimečně i na český jazyk (překladový slovník v případě osob, které se dlouhodobě vzdělávali v zahraničí). Pomůcky přijdou před zahájením testů zkontrolovat učitelé spádové školy. Doporučujeme přečíst si žákovského průvodce podzimním zkušebním obdobím 2021 od Cermatu: ZDE.

Kdo se ke zkoušce nedostaví včas nebo nebude moci doložit svou totožnost, nebude do učebny ke zkoušce vpuštěn.

Pokud Vám z tohoto sdělení nebude něco jasné nebo budete potřebovat nějaké upřesnění, tak nás kontaktujte na mailovou adresu spádové školy: info@gy.svitavy.cz. V ostatních případech (např. omluvení z účasti)  kontaktujte svou kmenovou školu. Budeme rádi, když dáte zprávu o tom, že se didaktického testu nezúčastníte, i nám na mail info@gy.svitavy.cz.

Prostudujte si materiály MŠMT uvedené níže.

Účastníkům budeme držet palce.

Zkušební schéma

Zde najdete jednotné zkušební schéma (včetně termínů a časového rozpisu didaktických testů): https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KALENDAR/MZ2021/PODZIM/JZS_podzim-2021_prilohy.pdf

Zvláštní pravidla pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021

Průběh a konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 177/2009 Sb.), a opatřeními obecné povahy vydanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 školského zákona, konkrétně podle OOP čj. MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. března 2021 ve znění dodatku čj. MSMT-3267/2021-6 ze dne 28. dubna 2021. OOP jsou dostupná zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska.

Hygienická a epidemická opatření

Prostudujte si informace MŠMT zde: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/Informace-k-podzimnimu-terminu-maturitnich-zkousek-zaverecnych-zkousek-a-absolutorii.pdf

Zkoušky formou didaktických testů se uskuteční v učebnách naší škole, kde bude maximálně 17 žáků. Z tohoto důvodu v souladu s pravidly MŠMT není potřeba, aby maturanti dokládali skutečnosti jako negativní test na covid 19, prodělané onemocnění covid-19 nebo očkování. Všechny osoby jsou však povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor třídy FFP2 apod.) ve společných vnitřních prostorech školní budovy – na chodbách, toaletách, o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy apod. V učebně při zkoušce nemusí mít maturanti respirátory, pokud budou od jiných maturantů vzdáleni alespoň 1,5 m. Zkoušek se nesmí účastnit osoba, která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, je v karanténě nebo je v izolaci.