Gymnázium

Na gymnáziu vyučujeme tyto předměty

Nižší stupeň víceletého gymnázia

 • český jazyk a literatura
 • anglický jazyk
 • druhý cizí jazyk (od tercie NJ, FJ nebo RJ)
 • matematika
 • dějepis
 • občanská výchova
 • informatika (IKT)
 • fyzika
 • biologie
 • zeměpis
 • tělesná výchova
 • hudební výchova
 • výtvarná výchova

Vyšší stupeň víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium

 • český jazyk a literatura
 • anglický jazyk
 • druhý cizí jazyk (NJ, FJ nebo RJ)
 • matematika
 • cvičení z matematiky
 • dějepis
 • základy společenských věd
 • informatika (IKT)
 • fyzika
 • biologie
 • zeměpis
 • tělesná výchova
 • hudební nebo výtvarná výchova
 • konverzace v AJ
 • volitelné předměty:
  • dějepisný seminář
  • literární seminář
  • seminář ze ZSV
  • konverzace v dalším cizím jazyce
  • zeměpisný seminář
  • biologický seminář
  • matematický seminář
  • fyzikální seminář
  • chemický seminář
  • seminář z IKT (základy programování)
  • latina
  • deskriptivní geometrie
  • základy ekonomiky