Gymnázium

Na gymnáziu vyučujeme tyto předměty

Informace k jednotlivým předmětům (povinným, povinně volitelným nebo volitelným) a jejich charakteristiky jsou uvedeny u jednotlivých kabinetů (předmětových komisí) ZDE. Na této stránce je pouze výčet předmětů (konkrétní odkazy jsou uvedeny jen u volitelných předmětů – vždy ve spodní části prezentace jednotlivých předmětů, ke kterým se volitelné předměty vážou).

Nižší stupeň víceletého gymnázia

 • český jazyk a literatura
 • anglický jazyk
 • druhý cizí jazyk (od tercie NJ, FJ nebo RJ)
 • matematika
 • dějepis
 • občanská výchova
 • informatika (IKT)
 • fyzika
 • biologie
 • zeměpis
 • tělesná výchova
 • hudební výchova
 • výtvarná výchova

Vyšší stupeň víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium

 • český jazyk a literatura
 • anglický jazyk
 • druhý cizí jazyk (NJ, FJ nebo RJ)
 • matematika
 • cvičení z matematiky
 • dějepis
 • základy společenských věd
 • informatika (IKT)
 • fyzika
 • biologie
 • zeměpis
 • tělesná výchova
 • hudební nebo výtvarná výchova
 • konverzace v AJ
 • volitelné předměty:
  • dějepisný seminář
   • informace ZDE
  • literární seminář
   • informace ZDE
  • seminář ze ZSV
   • informace ZDE
  • konverzace v dalším cizím jazyce (NJ, FJ, RJ) – uvedeno vše u kabinetu německého jazyka
   • informace ZDE
  • zeměpisný seminář
   • informace ZDE
  • biologický seminář
   • informace ZDE
  • matematický seminář
   • informace ZDE
  • fyzikální seminář
   • informace ZDE
  • chemický seminář
   • informace ZDE
  • seminář z IKT (základy programování)
   • informace ZDE
  • latina – uvedeno u kabinetu německého jazyka
   • informace ZDE
  • deskriptivní geometrie
   • informace ZDE
  • základy ekonomiky – uvedeno u kabinetu OV a ZSV
   • informace ZDE

Informace k jednotlivým předmětům (povinným, povinně volitelným nebo volitelným) jsou uvedeny u jednotlivých kabinetů (předmětových komisí) ZDE.

Podrobné informace k obsahu jednotlivých předmětů a volitelných seminářů najdete v školních vzdělávacích programech ZDE.

Přehled fakult na veřejných a státních vysokých školách v České republice, požadavků na přijímací zkoušky a osvědčené kombinace volitelných seminářů – ZDE.