Gymnaziální Den vědy

Ve čtvrtek 4. dubna proběhla nová školní akce „Den vědy“. Vyučující přírodních věd připravili ve spolupráci se studenty sexty A workshopy pro primány, sekundány, terciány a kvartány v předmětech biologie (mikroskopování a preparace hmyzu), chemie (uhlovodíky, barevnost látek a soutěže), fyziky (elektrická vodivost přírodnin) a zeměpisu (hry a kvízy o Evropě). Kvintáni a studenti I. B a II. B si pak  vyslechli přednášky profesorů z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na téma “Čas nezastavíš”, “Zázraky přírody očima fyzika” a “Výlet do světa psychedelik”.