Evropský den jazyků na svitavském gymnáziu

Evropský den jazyků (EDJ) je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě. Slaví se každoročně 26. září již od roku 2001, a to z iniciativy Rady Evropy. Na svitavském gymnáziu si studenti a učitelé tento EDJ připomněli řadou aktivit 11. října 2022. Zaujal např. workshop o zpěváku F. Mercurym, vyprávění o studijních, cestovatelských nebo poznávacích pobytech studentů (N. A. Fadrná, C. L. Čadílková, T. Datinský, K. Štěrbová, N. Drábíková, L. Škeříková, R. Kellerová) nebo učitelů ve Francii, v USA, ve Skotsku atd., promítnutí ruských kreslených filmů, beseda o Venezuele s Richardsonem Manzolem, workshopy o angličtině nebo němčině, prezentace o Číně v podání paní Li Huang, seznámení s esperantem prostřednictvím Ing. L. Dvořákové (předsedkyně klubu esperanta ve Svitavách a svitavského Muzea esperanta) atd. Na deseti stanovištích se studenti zapojili do workshopů, zhlédli prezentace, luštili kvízy a hádanky, zpívali, rozšiřovali si kulturní povědomí o daných zemích, seznamovali se s reáliemi různých zemí atd. atd. Akci připravili učitelé cizích jazyků ve spolupráci se studenty školy a hosty školy. EDJ je již tradiční podzimní akcí na svitavském gymnáziu.