Dokumenty a tiskopisy školy

Školní řád gymnázia a obchodní akademie

Vnitřní řád školní jídelny

Školní vzdělávací program – nižší stupeň osmiletého gymnázia

Dodatek k ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (platí pro primu ve školním roce 2023/2024)

Školní vzdělávací program – čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

Školní vzdělávací program obchodní akademie (od roku 2022–2023)

Školní vzdělávací program obchodní akademie (dojíždějící platnost do roku 2025–2026)

Školní vzdělávací program jazykové školy

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytování informací… za rok 2022

Výroční zpráva Gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy za školní rok 2022/2023

Úprava studijního režimu nadaných a talentovaných žáků školy (pokyn ředitele školy)

Informace o přerušení studia a dlouhodobé absenci (včetně případů dlouhodobých stáží, projektů nebo zahraničních studií žáků)

Hygienická pravidla a pravidla pro výuku ve školním roce 2021–2022 v souvislosti s pokyny MŠMT a MZ ČR (metodika školy)

Hlavní zásady distančního vzdělávání na gymnáziu a obchodní akademii ve Svitavách (celý dokument platí do roku 2020, informace o distančním vzdělávání i nadále)

Jednací řád Školské rady najdete ZDE.

WHISTLEBLOWING

.

INSPEKČNÍ ZPRÁVY

Inspekční zpráva z roku 2023 (první a zatím poslední zpráva z inspekce konané po sloučení gymnázia a obchodní akademie)

Další inspekční zprávy gymnázia od roku 1998 až 2017 ZDE a obchodní akademie z let 1998 až 2016 ZDE.

.

FORMULÁŘE A TISKOPISY

(formulář nebo tiskopis si nejdříve stáhněte do svého počítače a teprve pak ho začněte vyplňovat)

Žádost o povolení přerušení vzdělávání (tzv. přerušení studia)

Sdělení škole o předem známé absenci žáka

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o přestup na GY a OA Svitavy

Přihlášky na kurzy jazykové školy

Žádost o zařazení do jazykového kurzu pro cizince – UKR

Žádost o změnu volitelného semináře

Žádost o vystavení stejnopisu/opisu vysvědčení

Sdělení o ukončení studia