Dny otevřených dveří

hodina IVT

Jakmile to bude jen trochu možné, rádi se setkáme na klasickém Dni otevřených dveří (vždy od 14 do 17 hodin). Nyní však s ohledem na epidemiologickou situaci a nastavená pravidla podle systému PES, můžeme konat DOD jen online formou (podle pokynů MŠMT je vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby). Pokud se situace zlepší, otevřeme možnost alespoň individuálních klasických Dnů otevřených dveří: (zájemci se zapíšou do „objednávkového“ formuláře a dostaví se v určenou dobu, kdy si pod vedením jednoho učitele prohlédnou školu.

Zatím doporučuje prohlédnout si alespoň několik virtuálních představení školy – gymnázia i obchodní akademie:

  • jestli chcete studovat na gymnáziu, podívejte se na prezentaci školy ZDE, virtuální prohlídku školy a areálu ZDE nebo na krátké video ZDE.
  • jestli chcete studovat na obchodní akademii, podívejte se prezentaci školy ZDE, na krátký film o škole ZDE nebo na kratičký videospot ZDE. Doporučujeme nejdříve videa stáhnout a přehrát je ve Vašem počítači.