Další úpravy maturitní zkoušky

Ministerstvo školství vydalo další opatření obecné povahy, které upravuje průběh letošní maturitní zkoušky.

a) maturantům gymnázia a obchodní akademie je přidán nově jeden další opravný termín v případě didaktických testů. Nemusí se letos čekat na opravný termín až na září, ale neúspěšný maturant může využít navíc ještě opravný termín ve dnech 7. až 9. 7. 2021. Původně mělo jít jen o náhradní termín pro žáky, kteří nemohli jít k didaktickému testu z důvodu onemocnění covid19 nebo kvůli karanténě, nyní jde i o opravný termín. Opravný termín navíc se týká jen prvomaturantů (maturantů, kteří v roce 2021 maturují poprvé),

b) druhé opatření se týká praktické zkoušky (v našem případě jde o praktickou zkoušku z odborných předmětů na obchodní akademii). Dosud měli maturanti, kteří v praktické zkoušce neuspěli, opravný termín v září a pak případně i v příštím jaru. Nyní aktuálně ministerstvo rozhodlo, že přidává ještě jeden opravný termín praktické zkoušky. Naše škola stanovila tento opravný termín navíc na čtvrtek 17. 6. 2021 (tedy po 28 dnech po řádném termínu praktické zkoušky). Takže maturanti na OA budou mít namísto původních dvou opravných termínů celkem 3 opravné termíny. I toto opatření se týká prvomaturantů.

Další informace (včetně přihlašování k opravným praktickým zkouškám a didaktickým testům) najdete v opatření obecné povahy MŠMT ČR ZDE.