Další tým DofE na expedici

Další akcí školy v rámci programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu ČR) je příprava nové expedice. Ta se uskuteční ve dnech 28. až 30. 6. 2021 a název má EL KRAPAVANY (název tvoří počáteční slabiky jmen účastníků expedice). Žáci se ze Svitav vydají do Svratky, následně k Lisovské skále, do Sněžného a do Spělkova). Expedici budou sledovat koordinátorky Mgr. N. Bisová, Mgr. M. Henychová a Mgr. Z. Šmídová. Tým expedici připravoval několik týdnů. Na snímku je zachycena jedna z posledních porad týmu. V květnu jsme ve škole měli možnost seznámit o programu DofE další žáky školy na částečně prezenční a částečně distanční besedě.