Další expedice studentů v rámci programu DofE

Proběhla další expedice další skupiny studentů gymnázia v rámci programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu ČR). Ta se uskutečnila ve dnech 27. až 29. 5. 2022 a nesla název „Expedice AAHOMV“. Šest studentů putovalo v okolí Budislavi, Toulovcových maštalí, Betlému, Pivnické rokle, Chlumu, Rvasic… Expedici sledovaly koordinátorky Mgr. N. Bisová a Mgr. M. Henychová.

Fotografie z přípravy expedice.

Fotografie ze samotné expedice

Začátek expedice
Závěr expedice