Co je nového v DofE? Nechcete se přidat?

Asi všichni postřehli, že nedávno zemřel princ Phillip, vévoda z Edinburghu a zakladatel “Duke of Edinburgh Award” (DofE), tedy Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Život jde dál a myšlenka zakladatele DofE i projekt DofE s námi bude i nadále. Již více než 8 milionů mladých lidí ze 144 zemí celého světa prošlo programem, jehož prostřednictvím posilují individualitu a rozvíjejí své schopnosti a dovednosti.

I přes dlouhotrvající nepříznivou epidemiologickou situaci se účastníci programu DofE z řad studentů naší školy pravidelně setkávají na schůzkách – samozřejmě jen v online prostoru, prostřednictvím TEAMS. Každý z nich podle svých individuálních možností plní vytyčené dlouhodobé cíle ve třech oblastech, kterými jsou Pohyb, Dovednost a Dobrovolnictví. Společně pak plánují hned dvě dobrodružné expedice stříbrné úrovně (3 dny a 2 noci), z nichž první proběhne ještě v závěru tohoto školního roku a druhá pak začátkem září. Cílovými destinacemi expedic jsou pro letošek Žďárské Vrchy a Pálava.

V první polovině května naše místní centrum DofE při Gymnáziu Svitavy plánuje zorganizovat online besedu za účasti ambasadorů (tj. mladých lidí, kteří dosáhli zlaté úrovně a chtějí předat své zkušenosti s programem druhým) a také našich bronzových absolventů, kteří se rádi podělí o své osobní zážitky s DofE.

S DofE může začít kdokoli a kdykoli – opravdu každý si může najít to “své”, v čem by se chtěl zdokonalit a posunout dál. Jedinou podmínkou pro start je dovršených 14 let věku. Případným zájemcům o informace jsou k dispozici koordinátorky místního centra DofE Mgr. Naďa Bisová, email: bi@gy.svitavy.cz a Mgr. Markéta Henychová, email: he@gy.svitavy.cz