Cena Osobnost měsíce za listopad

Cenu Osobnost měsíce za listopad převzali: na gymnáziu Veronika Petrželová (5V. A) za vynikající reprezentaci v soutěži Best in English, na obchodní akademii ekotým ve složení Markéta Bulvová, Markéta Faltysová a Barbora Pokorná (4. A) za 5. místo v národním kole soutěže Ekonomickým tým 2023.