Cena Osobnost měsíce za leden

Cenu Osobnost měsíce za leden převzali: na gymnáziu tým starších šachistů ve složení Michal Ďuriančík, Jakub Moravec (oba 3. B a na fotografii), Patrik Václavík (4. B) a Adriana Václavíková (1. A) za 2. místo v krajském kole, na obchodní akademii Natálie Opatová (3. A OA) za postup do okresního kola olympiády v německém i anglickém jazyce.