Beseda o primární prevenci

V pátek 16. února školu navštívila absolventka gymnázia Hana Kunčáková, která v současné době studuje třetím rokem medicínu na Univerzitě Palackého v Olomouci, aby žákům 3. B a 7V. A přednášela o primární prevenci. Vysvětlovala žákům, jak pečovat o svoje zdraví a jak aktivně předcházet onemocněním.