Beánie na gymnáziu a slavnostní zahájení studia na obchodní akademii

Gymnázium ve Svitavách každoročně připravuje pro nové studenty slavnost, kterou nazývá “beánie” (beán byl ve středověku student – nováček, beánie bylo již ve středověku slavnostní přijímání nových  studentů-beánů). Letošní slavnostní akce proběhla 9. 9. 2021 v jižním atriu ve venkovním areálu gymnázia. Beány bylo 29 studentů primy A a 31 studentů 1. B. 

Také obchodní akademie připravila pro nové studenty školy slavnostní akci k jejich zahájení studia. Akce se uskutečnila v parku Jana Palacha také 9. 9. 2021 a byla určena pro 31 žáků obchodní akademie.

Při všech akcích zazpíval školní sbor gymnázia studentskou hymnu Gaudeamus igitur.