Aktuálně k přijímacím zkouškám 21. 4. 2021 – místo respirátorů roušky

Ministerstvo zdravotnictví dalo na přijímací zkoušky výjimku: přijímačky můžete absolvovat v roušce, ačkoliv vám bylo již 15 let. Dosud platilo, že ve škole žáci do 15 let mohou používat chirurgickou roušku (zdravotnickou obličejovou masku), starší žáci (nad 15 let) museli mít povinně respirátor třídy FFP2. Ministerstvo zdravotnictví na přijímací zkoušky sjednotilo ochranu úst a nosu pro všechny žáky tak, že mohou mít všichni chirurgickou roušku.

Nezapomeňte si roušky (nebo respirátory) ke zkouškám přinést. Žákům doporučujeme přinést si na přijímací zkoušky – pokud mohou – jednu roušku náhradní. Není to sice povinné, ale výměna roušky může někomu prospět.

A ještě raději připomínáme, abyste si přinesli potvrzení o testování, které žákům vystaví ZŠ* (těm, kteří jsou starší a přicházejí ke zkouškám např. z jiné střední školy, můžeme zajistit testování před konáním zkoušek – je nutné přijít o 15 minut dřív, než je uvedeno na pozvánce).

A ještě připomínáme, že všem uchazečům byly odeslány pozvánky přijímacím zkouškám. Protože se nám vracejí tzv. doručenky, víme, že velká část žáků nebo zákonných zástupců pozvánky již doma má.

* potvrzení o testování lze nahradit:

dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní (doklad vystaví praktický lékař, případně dětský nebo dorostový lékař),

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.“

Bez potvrzení o testování (případně bez uvedených dokladů) nemůže být žák k přijímací zkoušce připuštěn.