Aktuality

1. Aktualita:  Maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 (MZ2021J)

Ředitel školy zveřejnil 29. 9. 2020 Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury (společná část) pro maturitu v roce 2021:

Pro gymnázium (pro třídy 4. B a oktáva A ) – ZDE.    (aktualizováno 12. 2. 2021 v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT z 29. 1. 2021 (č. j.: MSMT-3267/2021-1))

Pro obchodní akademii (pro třídy 4. A a 4. B) – ZDE.

Ředitel školy vydal 29. 10. 2020 pokyn Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky konané v jarním i podzimním období v roce 2021, formy zkoušek, jejich průběh a témata zkoušek“ZDE.    (aktualizováno 13. 2. 2021 v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT z 29. 1. 2021 (č. j.: MSMT-3267/2021-1))

Vše o maturitní zkoušce v roce 2021  ZDE.   Opatření obecné povahy MŠMT z 29. 1. 2021 (č. j.: MSMT-3267/2021-1) – upravuje maturitu v roce 2021 ZDE.

Ředitel školy vydal 14. 2. 2021 pokyn “Sdělení ředitele školy k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021 a k výuce posledních ročníků oborů vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021″ – ZDE.   

2. Aktualita:  Přihlášky k maturitní zkoušce 

Předvyplněné přihlášky k maturitní zkoušce najdete zde:

  • pro gymnázium – oktáva ZDE, 4Č. B ZDE
  • pro obchodní akademii – 4. A ZDE, 4. B ZDE

Maturanti si tiskopisy stáhnou, překontrolují na nich předvyplněné údaje, doplní údaje o své osobě (!!!), zakřížkují zvolené maturitní předměty. Tiskopisy maturanti odešlou mailem do školy – na info@gy.svitavy.cz maturanti gymnázia a na info@oa.svitavy.cz maturanti OA do 25. 11. 2020 (případně je donesou do školy třídním učitelům 25. 11. 2020). Protože termín podání přihlášek je 1. 12. 2020 a pak se již nic nesmí měnit, dohodli jsme se v letech předchozích s maturanty, že nám přihlášku poslali v předstihu, my jsme ji ještě překontrolovali a vytiskli jsme pak žákům finální verzi, kterou nám podepsali. Proto žádáme maturanty, aby vyplněnou přihlášku na uvedený e-mail poslali do  25. 11. 2020 (jde o doporučení).

Maturantům, kteří konají zkoušku v opravném termínu, budou přihlášky odeslány mailem na jejich mailové adresy. Vyplněnou přihlášku odešlou do školy obratem, nejpozději do 30. 11. 2020.

Údaje pak škola zanese do celostátního maturitního systému Certis, z kterého se pak přihlášky ještě jednou vytisknou pro kontrolu. Jakákoliv změna pak již nebude možná.

Doporučujeme maturantům, aby si před vyplněním přihlášky důkladně prostudovali informace na www.cermat.cz a také si pročetli dokument školy „Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky konané v jarním i podzimním období v roce 2021, formy zkoušek, jejich průběh a témata zkoušek“ – ZDE.

 

Maturitní zkoušky v podzimním termínu 2020 (MZ2020P)

Žáci, kteří budou dělat maturitu v podzimním termínu, se k maturitě přihlašují do 27. 7. 2020 na sekretariátu školy.

Následující informace jsou určeny pro žáky určených středních škol z okresu Svitavy a Ústí nad Orlicí, kteří budou konat písemné zkoušky ve společné části maturitní zkoušky ve spádové škole, kterou je právě Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy. MŠMT a Cermat připraví dokument, který uvede termíny konání didaktických testů. Dostavte se do naší školy k vykonání písemných prací a testů včas, v dostatečném předstihu. Mějte připraven občanský průkaz nebo cestovní pas k prokázání totožnosti. A nezapomeňte si přinést povolené pomůcky, případně kompenzační pomůcky. Jejich seznam najdete na www.cermat.cz.

.