Aktuality

.

Aktualita 11 – vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na obor obchodní akademie

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Přihlášky se podávají: osobně na sekretariát školy do čtvrtka 2. června 2022, nebo poštou (v tomto případě rozhoduje datum poštovního razítka na obálce, tj. datum odeslání nejpozději 1. 6. 2022).

V rámci 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníku uvedeného oboru pro školní rok 2022/2023 nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku. Žáci budou přijímáni jen na základě prospěchu na základní škole podle kritérií uvedených v příloze. Aby mohl být uchazeč o studium ve 3. kole ke studiu přijat, musí získat alespoň 17 bodů. Předpokládaný počet přijatých uchazečů pro 2. kolo přijímacího řízení jsou 2 žáci.

Veškeré informace, vyhlášení 3. kola a kritéria jsou uvedena ZDE.

S vyplněním přihlášky Vám případně pomůžeme. Uchazeči, kteří konali přijímačky na svitavské gymnázium nebo svitavskou obchodní akademii, nemusí vyplňovat přihlášku celou (viz informace v kritériích ZDE).

V přihlášce uchazeč vyplní jen údaje pro jednu školu, nevyplňuje kolonku “Termín školní přijímací zkoušky” (neboť se zkoušky nekonají). Lékařské potvrzení není potřebné. Další informace podáme na tel. čísle 603511743.

Aktualita 10 – vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor obchodní akademie + výsledky

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Přihlášky se podávají: osobně na sekretariát školy do pátku 20. května 2022, nebo poštou (v tomto případě rozhoduje datum poštovního razítka na obálce, tj. datum odeslání nejpozději 19. 5. 2022).

V rámci 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku uvedeného oboru pro školní rok 2022/2023 nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku. Žáci budou přijímáni jen na základě prospěchu na základní škole podle kritérií uvedených v příloze. Aby mohl být uchazeč o studium ve 2. kole ke studiu přijat, musí získat alespoň 17 bodů. Předpokládaný počet přijatých uchazečů pro 2. kolo přijímacího řízení je 1 žák.

Veškeré informace, vyhlášení 2. kola a kritéria jsou uvedena ZDE.

S vyplněním přihlášky Vám případně pomůžeme. Uchazeči, kteří konali přijímačky na svitavské gymnázium nebo svitavskou obchodní akademii, nemusí vyplňovat přihlášku celou (viz informace v kritériích ZDE).

V přihlášce uchazeč vyplní jen údaje pro jednu školu, nevyplňuje kolonku “Termín školní přijímací zkoušky” (neboť se zkoušky nekonají). Lékařské potvrzení není potřebné. Další informace podáme na tel. čísle 603511743 (tel. číslo je přístupné od 16. 5. 2022 denně).

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obchodní akademii – ZDE.

Aktualita 9Výsledky přijímacího řízení – 1. kolo

Osmileté gymnázium:

Pořadí uchazečů – ZDE

Přijatí uchazeči + první a poslední přijatý uchazeč – ZDE

 

Čtyřleté gymnázium:

Pořadí uchazečů – ZDE

Přijatí uchazeči + první a poslední přijatý uchazeč – ZDE

 

Obchodní akademie:

Pořadí uchazečů – ZDE

Přijatí uchazeči + první a poslední přijatý uchazeč – ZDE

 

Zveřejnění výsledků a kdy doporučujeme kontaktovat školu

Cermat, který tvoří přijímačkové testy a vyhodnocuje je, školám výsledky jednotných testů uchazečů předá během čtvrtka 28. dubna 2022. Okolo 15. hodiny bychom výsledky mohli zveřejnit. Také naše škola vybere ten lepší výsledek (pokud žák konal přijímačky na dvou školách) a k němu připočítá body za prospěch na základní škole a tzv. bonusové body za další vybrané aktivity uchazeče o vzdělávání. Stanovíme pořadí uchazečů: v každém oboru bude přímo přijato 30 žáků.

Pořadí žáků nebude zveřejněno se jmény, ale pod registračním číslem, které je uvedeno v pozvánce k přijímací zkoušce (např. GYOA-hk/789/2022).

Jakmile se dozvíte výsledky přijímacího řízení, nebojte se nám zavolat na tel. 603511743 v případě gymnázia (ředitel školy PaedDr. Milan Báča) nebo na tel. 724742584 v případě obchodní akademie (zástupkyně ředitele školy Mgr. Monika Pelíšková). Kdy Vám doporučujeme zavolat? V zásadě v každém z těchto tří případů:

  1. V případě, že budete přijati ke studiu (budete mezi těmi prvními třiceti) a Váš zájem o studium na naší škole trvá, přestože jste byli třeba přijati i na jinou školu. Prostě nám zavolejte nám a svůj postoj, že naši školu preferujete a že na ni nastoupíte, nám potvrďte.
  2. V případě, že budete přijati na naši školu i na druhou školu, ale budete preferovat právě tu jinou školu. Prostě se rozhodněte, že dáte přednost jiné škole. Měli byste již nyní mít jasno v nastavení priorit. Pokud se uchazeč rozhodne na naši školu nenastoupit, prosíme o poskytnutí informace na telefonní číslo 603511743 v případě gymnázia nebo na tel. 724742584 v případě obchodní akademie. Velmi to pomůže i těm, kteří budou čekat na příležitost být přijati na uvolněné místo (na základě odvolání, které s ním připravíme). V tomto případě nám postačí i jednoduchý e-mail na adresu info@gy.svitavy.cz: „Náš syn Karel Novák nenastoupí na svitavské gymnázium (obchodní akademii), rozhodl se nastoupit na druhou školu, kde byl také úspěšný“.
  3. Nebudete hned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení na seznamu přijatých žáků na naši školu a přesto Váš zájem trvá. I v takovém případě je ale možnost Vašeho přijetí. Počítáme s tím, že část přijatých žáků zájem upřednostní třeba školu v místě bydliště v jiném městě, sdělí nám, že k nám nenastoupí, místo se uvolní a my budeme mít snahu na uvolněné místo přijmout další žáka v pořadí. Také letos budeme moci doplňovat do počtu 30 přijatých bezprostředně po zkouškách. Upozorňujeme, že takto se v minulosti hranice nakonec přijatých žáků posunula až na 45. místo, ba dokonce jednou až na 63. místo. V tomto případě Vám s tímto krokem pomůžeme a poskytneme vám i příslušný tiskopis. Důležité je však neotálet a co nejdříve telefonovat (viz telefonní čísla výše).

Doporučujeme žákům a rodičům zajímat se také o výsledky přijímacího řízení na druhé škole, kam si případně podávali druhou přihlášku. Protože budeme hned po zveřejnění výsledků jistě v kontaktu, bude nás pochopitelně zajímat, jak se rozhodnete, budete-li přijati na obě školy. Žák-budoucí středoškolák by měl mít již nyní jasno, kterou školu preferuje.

Informace pro přijaté žáky

Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na webu školy a na úřední desce u vchodu do školy. Žákům, kteří budou přijati, již rozhodnutí o přijetí neposíláme, podle legislativy je platné zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Přijatým žákům škola tiskopis o přijetí vytvoří jen na základě žádosti zákonného zástupce, pokud takové rozhodnutí žák potřebuje. Od přijatých žáků potřebujeme jen vědět, zda na naši školu nastoupí (viz výše). Věnujte také pozornost poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Pokud přijatý uchazeč má úmysl vzdělávat se na naší škole (gymnáziu nebo obchodní akademii), musí nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdat zápisový lístek, který obdrží od základní školy. Termín pro odevzdání zápisových lístků je tedy pro uchazeče o studium 12. května 2022. Byli bychom rádi, kdyby nám zákonní zástupci tuto skutečnost potvrdili ještě dřív  telefonicky na čísle 603511743. Zápisový lístek může přijatý uchazeč uplatnit jen jednou. Podruhé lze uplatnit zápisový lístek jen ve škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí. Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek v této lhůtě, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole. Pamatujte také na to, že na zápisovém lístku musí být před jeho odevzdáním podpis zákonného zástupce i žáka samotného.

Informace pro nepřijaté žáky

Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude s případnými informacemi o dalším postupu vydáváno na sekretariátu školy takto: 28. 4. 2022 od 15:30 do 17:00 hodin, 29. 4. 2022 od 7:30 do 15:00 hodin, 2. 5. 2022 od 7:30 do 17 :00 hodin a 3. 5. 2022 od 7:30 do 14:00 hodin (pak zbývající rozhodnutí odešleme poštou s doručenkou s modrým pruhem – pokud Vás nezastihne pošťák doma, budete si muset jít na poštu). Osobní převzetí rozhodnutí o nepřijetí výrazně urychlí proces vydávání nových rozhodnutí o přijetí. Ihned přímo při převzetí rozhodnutí o nepřijetí ke studiu lze totiž případně podat odvolání v případě, že budete informováni školou, že se uvolnilo další místo pro přijetí. Zaměstnanci školy pomohou se sepsáním takového odvolání. Uvolněná místa se budou uchazečům obsazovat podle pořadí v přijímacím řízení.

Bez konzultace se školou nedoporučujeme podávat odvolání. Smysl má podávat odvolání v případě, že se ve škole uvolní místo – nějaký přijatý uchazeč se rozhodne nastoupit na jinou školu a nám to nahlásí. Na uvolněné místo lze přijmout  na odvolání žáka, který je další v pořadí. Říká se tomu autoremedura. O takto vzniklé situaci škola rodiče informuje a tiskopis pro odvolání sama připraví. V odvolacím řízení ředitel školy rozhoduje o přijetí uchazeče podle jeho pořadí v rámci hodnocení kritérií přijímacího řízení – nelze v odvolání zohlednit momentální indispozici uchazeče, speciální vzdělávací potřeby nediagnostikované poradenským zařízením, rodiči zdůrazňovaný velký zájem o studium apod.. Odvolávat se nemá cenu také v případě, že žák nesplnil kritéria přijímacího řízení. Stane se někdy (jednou nebo dvakrát za rok) rodiče podlehnou nějakým radám ze základní školy nebo radám přátel, že se vyplatí podat odvolání, a bez konzultace se školou tak učiní. Upozorňujeme, že za posledních více než 20 let nebylo žádné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí relevantní, nemělo smysl.

.

.

.

Aktualita 8

Pro ukrajinské uchazeče o studium platí stejné zákonné ustanovení (§ 20 odst. 4 školského zákona), jako pro jiné uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR (viz článek 7 “Organizační směrnice k přijímacímu řízení ve školním roce2021/2022na obory gymnázia a obchodní akademie” (ZDE).

V rámci kritérií přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou jsme na základě doporučení zřizovatele stanovili bodovou hranici nutnou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání. Hranice je stanovena jako minimální počet bodů získaný v součtu bodového hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Vzhledem k tomu, že uchazečům z Ukrajiny (případně i jiným cizincům) bude na žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka a literatury, je třeba těmto uchazečům upravena také bodovou hranici. Na základě poskytnutí rovných podmínek jako hranici úspěšnosti potřebnou pro přijetí uchazečů, kteří budou v rámci jednotné přijímací zkoušky konat pouze test z matematiky, použijí střední školy poloviční počet bodů (zaokrouhlený dolů na celé číslo), než je stanoven uchazečům konajícím oba testy.

Počet bodů potřebných pro přijetí uchazečů, kterým bude prominuta přijímací zkouška z českého jazyka:

  • minimálně 17 z 50 možných bodů z testu z matematiky pro uchazeče o studium ve čtyřletých gymnáziích,
  • minimálně 15 z 50 možných bodů z testu z matematiky pro uchazeče o studium v osmiletých gymnáziích a o studium oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou,
  • minimálně 12 z 50 možných bodů z testu z matematiky pro uchazeče o studium v ostatních maturitních oborech vzdělání.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, u těchto zájemců o studium bude ověřena v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 školského zákona rozhovorem (s přihlédnutím k předpokládanému pokroku v průběhu období před zahájením docházky do školy). Nevykoná-li uchazeč cizinec ústní pohovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu nepřijatých uchazečů, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení.

MŠMT ve spolupráci s CZVV připravilo souhrn informací o přijímacím řízení pro uchazeče o střední vzdělání s maturitní zkouškou, kteří mohou podat přihlášku do 5. dubna 2022. Informační materiály obsahují shrnutí základních principů přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a nejdůležitější pravidla pro konání státní (jednotné) přijímací zkoušky. Více informací lze nalézt v Metodických komentářích k zákonu LEX Ukrajina (komentáře k § 4-6 zákona).

Leták: Základní informace o přijímací zkoušce na střední školy v oborech s maturitní zkouškou Jak a v jakých termínech podat přihlášku? Model státní přijímací zkoušky (česky ZDE, anglicky ZDE, ukrajinsky ZDE)
Leták: Jak bude státní přijímací zkouška z matematiky probíhat? (česky ZDE, anglicky ZDE, ukrajinsky ZDE)

Aktualita 7

Uchazečům o studium gymnázia (čtyřletého i osmiletého) i obchodní akademie byly 23. 3. 2022 (resp. i dříve) rozeslány pozvánky k přijímacím zkouškám (termíny zkoušek jsou jako aktualita č. 1 na této stránce dole). Byly odeslány jako zásilka do vlastních rukou (doručenka s modrým pruhem), adresovány jsou na toho zákonného zástupce, který je uveden na přihlášce ke studiu. Pokud Vám pozvánka nebyla ještě doručena, ptejte se u poštovního doručovatele nebo na poště, zda tam dopis nemáte uložený. Pokud Vás “pošťáci” doma nezastihnou, nechávají obvykle zprávu ve schránce, že dopis je uložen na poště. Vše důkladně prověřte, neboť se v minulosti již stalo, že si rodiče obálku nevyzvedli a jejich dítě přišlo o termín přijímacích zkoušek. Případně se stávalo, že nám byla obálka s pozvánkou vrácena jako nedoručená, neboť si rodiče pozvánku nestihli vyzvednout. Pokud byste si nevěděli rady, zavolejte do školy (tel. 461535090), my Vám poradíme, co máte pro získání dopisu z pošty udělat.

Aktualita 6

Kritéria pro přijímací řízení řízení na gymnázium a na obchodní akademii v roce 2022 ZDE.

Směrnice k přijímacímu řízení v roce 2022 ZDE

Aktualita 5

Přihlašujte se k přípravným kurzům k přijímačkám na gymnáziu i na obchodní akademii – do 31. 1. 2022 – do 12:00 hodin.

Základní informace jsou ZDE.

Kompletní informace k přípravným kurzům (cíle kurzů, termíny, rozpis kurzů, přihlašování, obsah kurzů atd.) najdete ZDE.

Přihlášku (pro gymnázium i obchodní akademii je stejný tiskopis) do přípravného kurzu najdete ve formátu docx – ZDE (soubor si stáhněte a upravujte až ve svém počítači!!!) nebo ve formátu pdf – ZDE

Přihlašování do kurzu bylo ukončeno 31. 1. 2022 .  Informaci o zahájení kurzů (na gymnáziu 2. 2. 2022, na obchodní akademii 10. 2. 2022) obdrží přihlášení účastníci mailem během 31. 1. 2022. Kurz bude zahájen ve variantě a) (tedy v únoru 2022).Informaci o tom, který termín přípravného kurzu bude zvolen a kdy tedy kurzy začnou, zveřejníme 31. 1. 2022 (tedy po ukončení možnosti se Informaci o tom, který termín přípravného kurzu bude zvolen a kdy tedy kurzy začnou, zveřejníme 31. 1. 2022 (tedy po ukončení možnosti se do kurzu přihlašovat). S největší pravděpodobností (s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci) budou kurzy zahájeny 2. 2. 2022.

Aktualita 4

Prezentace o gymnáziu, přijímacím řízení (včetně fotografií) – ZDE

Prezentace o obchodní akademii, přijímacím řízení (včetně fotografií) – ZDE

Aktualita 3

Den otevřených dveří – čtvrtek 13. ledna 2022

Pro zájemce o studium jsme připravili Den otevřených dveří ve čtvrtek 13. 1. 2022 od 14:30 do 17:00 hodin. Počítáme s tím, že bude prezenčně s přímou účastí zájemců ve škole a s krátkou prohlídkou školy. Veškeré informace najdete ZDE. Nebo také v sekci Zájemci o studium/Dny otevřených dveří.

Pro všechny účastníky akce platí protiepidemická pravidla stanovená pro školy a školská zařízení, tj. zejména povinnost aktivního používání ochrany úst a nosu ve všech prostorách školy, udržování odstupu od ostatních účastníků akce a dodržování všech dalších zásad osobní hygieny zabraňujících šíření nemoci COVID-19 (desinfekce rukou atd.). Osobám s příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění není vstup na akci povolen. Ve vnitřních prostorách školy může být maximálně 20 osob, proto prosíme zájemce, aby přišli buď sami, nebo s jedním rodičem, a v případě, že v jednu chvíli bude uvnitř více zájemců, aby vyčkali před budovou (skupiny se budou v pravidelných intervalech – cca po půl hodině – měnit).

Pokud by nebyly podmínky pro prezenční Den otevřených dveří, uskutečníme ho formou online přes aplikaci Teams. Rozhodnutí by padlo den před konáním akce – sledujte proto aktuální informace zde na webu školy. Aktuálně z 12. 1. 2022: Den otevřených dveří bude prezenční formou.

Doporučujeme:

a) sledovat od této chvíle web školy www.gyoa.svitavy.cz , zejména sekci pro uchazeče o studium ZDE,

b) sledovat facebook gymnázia nebo obchodní akademie.

*

Aktualita 2

Pro další školní rok chystáme otevřít:
– předpokládáme otevřít jednu třídu osmiletého gymnázia (30 žáků),
– předpokládáme otevřít jednu třídu čtyřletého gymnázia (30 žáků),
– předpokládáme otevřít max. 2 třídy studia obchodní akademie (maximální předpokládaný počet žáků 60).
*

Aktualita 1

Termíny přijímacích zkoušek:
  • přihlašování ke studiu – přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se předkládají škole do 1. března 2022
  • přijímací zkoušky se budou konat formou jednotné přijímací zkoušky (Cermat)

čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
1. řádný termín – 12. 4. 2022
2. řádný termín – 13. 4. 2022

osmileté studium:
1. řádný termín – 19. 4. 2022
2. řádný termín – 20. 4. 2022

náhradní termíny (pro všechny obory):
1. termín – 10. 5. 2022
2. termín – 11. 5. 2022