Adapťák pro nové žáky gymnázia a obchodní akademie

Ve středu 1. září 2021 začíná adaptační soustředění nových žáků školy – žáků gymnázia (primy a 1. B) a žáků obchodní akademie (1. A). „Adapťák“ začne ve středu 1. 9. po třídnických hodinách.  Smyslem soustředění je zajistit žákům bezproblémový přechod na střední školu, rychlejší adaptování na nové podmínky a také vzájemné poznání žáků navzájem ještě před vlastním zahájení pravidelné výuky. Náplní adaptačního soustředění bude prohlídka školy, adaptační hry, sportovní aktivity, historicky zaměřená procházka městem, vycházka do přírody apod.

  • Ve středu 1. 9. 2021 bude soustředění zahájeno třídnickými hodinami a ukončeno bude v cca 15 hodin.
  • Ve čtvrtek 2. 9. 2021 plánujeme exkurzi do Toulovcových maštalí a okolí – žáci si v 8:45 převezmou ve školní jídelně gymnázia potravinový balíček na cestu, od školy odjedou autobusem v 9:00, návrat v cca 15 hodin (doporučujeme sportovní oblečení a obuv, případně pláštěnku).
  • V pátek 3. 9. 2021 je sraz u školy v 9:00, program končí v cca 15:00.

Žáci obdrží bližší informace a přesný rozpis aktivit 1. 9. 2021. Na všechny dny doporučujeme sportovnější vybavení. Obědy na všechny tři dny budou mít žáci, kteří se ve školním roce budou stravovat ve školní jídelně, automaticky přihlášené v jídelně gymnázia (na čtvrteční exkurzi žáci obdrží místo oběda potravinový balíček ze školní jídelny). Pokud by se některý žák nechtěl během soustředění stravovat ve školní jídelně, musí se do 31. 8. 2021 z obědů odhlásit – mailem na adrese re@gy.svitavy.cz nebo telefonicky na čísle 461541348, případně přímo ve školní jídelně. Na zajištění exkurze do Toulovcových maštalí se bude 1. 9. 2021 vybírat příspěvek Kč 50,–.

Návrh programu adaptačního soustředění ZDE.