Adaptační soustředění pro žáky budoucích prvních ročníků gymnázia a obchodní akademie

Ve čtvrtek 1. září 2022 začíná adaptační soustředění nových žáků školy – žáků gymnázia (primy a 1. B) a žáků obchodní akademie (1. A). „Adapťák“ začne ve čtvrtek 1. 9. 2022 třídnickými hodinami.  Smyslem soustředění je zajistit žákům bezproblémový přechod na střední školu, rychlejší adaptování na nové podmínky a také vzájemné poznání žáků navzájem ještě před vlastním zahájení pravidelné výuky. Náplní adaptačního soustředění bude prohlídka školy, adaptační seznamovací hry, sportovní aktivity, historicky zaměřená procházka městem, vycházka do přírody, celodenní výlet apod.

  • Ve čtvrtek 1. 9. 2022 bude soustředění zahájeno třídnickými hodinami a ukončeno bude v cca 15 hodin.
  • V pátek 2. 9. 2022 plánujeme exkurzi do Toulovcových maštalí a okolí spojenou s pěším výletem – žáci odjedou autobusem od gymnázia (park J. Palacha) v 7:45, vrátí se v cca 13:30, tedy tak, aby žáci, kteří si již zajistili ve školní jídelně obědy, stihli oběd odebrat (doporučujeme sportovní oblečení a obuv, případně pláštěnku, s sebou nějakou svačinu a něco k pití).
  • V pondělí 5. 9. 2022 je sraz ve škole (ve třídě) v 7:55, program končí v cca 15:00.

Žáci obdrží bližší informace a přesný rozpis aktivit 1. 9. 2022. Na všechny dny doporučujeme sportovnější vybavení. Obědy na všechny tři dny budou mít žáci, kteří se ve školním roce budou stravovat ve školní jídelně, automaticky přihlášené v jídelně gymnázia. Pokud by se některý žák nechtěl během soustředění stravovat ve školní jídelně, musí se do 31. 8. 2021 z obědů odhlásit – mailem na adrese re@gy.svitavy.cz nebo telefonicky na čísle 461541348, případně přímo ve školní jídelně. Na zajištění exkurze do Toulovcových maštalí se bude 1. 9. 2021 vybírat příspěvek Kč 50,– (příspěvek na dopravu budeme vybírat ve škole až po uskutečnění akce v týdnu od 5. 9. 2022)

Návrh programu adaptačního soustředění ZDE.