Absolvent svitavského gymnázia vědcem na Antarktidě

Přesně v poslední den roku 2021 dorazila Česká vědecká expedice do Antarktidy na stanici Johanna Gregora Mendela, kde po dobu dvou měsíců budou provádět výzkumnou činnost v rámci Českého antarktického výzkumného programu. Členem expedice a jejím klimatologem je také absolvent svitavského gymnázia 2015 (ve 4. ročníku účastník světového finále zeměpisné olympiády v Rusku) a nyní již doktorand a technik Geografického ústavu PřF Masarykovy univerzity Brno Mgr. Michael Matějka (na fotografii M. Matějka na Antarktidě pátý zprava).