Úspěšná stážistka a ověřená pilotáž nového projektu obchodní akademie

Na svitavské obchodní akademii byl pilotně ověřen nový prvek v přípravě studentů – dlouhodobá odborná stáž. Kromě čtrnáctidenních souvislých praxí ve 3. a ve 4. ročníku, které absolvují všichni studenti školy, zavádí škola pro nadané studenty ještě odborné stáže. První „stážistkou“ tak byla Barbora Krčová ze 3. A, která absolvovala od listopadu 2022 do konce ledna 2023 odbornou stáž na oddělení kvality ve firmě Kyocera AVX Components, s. r. o. v Lanškrouně.

„Náplní mojí práce bylo konvertovat různé firemní soubory a předpisy do nového formátu kvůli změně loga a názvu firmy, zakládat předpisy do archivu, třídit podkladové materiály atd.,“ uvedla Barbora Krčová a dodala, že tuto zkušenost hodnotí jako kladnou a velmi užitečnou. „Ve firmě ke mně byli celou dobu vlídní a chovali se ke mně jako ke své kolegyni. Jsem ráda, že jsem si mohla stáž absolvovat a že mi škola umožnila práci vykonávat.“

Nový prvek – tedy odborné stáže – zavedla škola především jako podporu nadaných studentů. A aktivita se osvědčila, škola v ní tedy rozhodně bude pokračovat. Nejde o aktivitu pro studenty jednoduchou, neboť musí skloubit odbornou stáž se studiem, samozřejmě ze strany školy se zajištěnou studijní podporou. Důležitým prvkem takového kroku je i skutečnost, že zapadá i do systému kariérního poradenství. Student se tak lépe rozhoduje o své budoucnosti. Škola samozřejmě i nadále počítá s tradičními souvislými praxemi všech studentů. To je prvek odborné přípravy jiného charakteru, vyplývá ze školního vzdělávacího programu a týká se všech studentů školy.

(foto archív školy a www.kyocera-avx.cz/cs/o_nas/lanskroun)