Od 13. 9. 2021 se na školách neprovádí screeningové testování, respirátory se používají nadále

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách platit povinnost zajištění screeningového antigenního testování žáků.

Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek (respirátory, u žáků do 15 let roušky) k zakrytí úst a nosu v případě výuky ve třídě, učebně. Ve společných prostorách (chodby, toalety, šatny atd.) povinnost nosit respirátory (roušky) trvá.

V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).

Ruší se povinnost doložení OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19) při plavání v rámci vzdělávání na školách, pokud jsou v prostorách, kde se plavání koná, přítomni pouze žáci jedné školy. Toto opatření se týká žáků naší školy, kteří absolvují plavecký výcvik.

Celé znění informací, které poskytlo MŠMT, najdete ZDE.